Какво е

ЕРГОТЕРАПИЯ

Ерготерапия е здравна практика, ориентирана към пациента.

Всеки човек, въпреки своите дефицити (физически, умствени, емоционални и др.), има право на качествен ежедневен живот.

Това включва участие във важни и значими за човека дейности.

Те са най-често в сферата на самообслужването, обучението, играта и работата.

Четирите основни направления на ерготерапията са:

 • - ерготерапия при деца с нарушения в развитието
 • - ерготерапия във физическата рехабилитация
 • - ерготерапия при психично здраве
 • - ерготерапия при възрастни хора

Чрез прилагане на ерготерапия, при всяка една от гореизброените направления, главната цел е максимално повишаване на качеството на живот и независимост на лицето, което получава ерготерапия.

Ролята на

ерготерапевта

Ерготерапевтът ще ви помогне да откриете нови, по-ефективни начини, чрез които да се справяте с важните и значими дейности от ежедневния живот (ДЕЖ). Крайните цели на терапевтичните сесии се определят предварително на базата на диалог между терапевт, клиент и клиентската система (напр. семейство). Ерготерапевтът подхожда холистично към своите пациенти и търси възможно най-добрия баланс между човека (с физически, умствени, емоционални и др. затруднения), задачата, която човека иска/трябва да изпълнява, въпреки своите затруднения и обстановката (напр. домашна, училищна, работна), в която човекът трябва да извършва дадената дейност. Чрез успешна адаптация на задачата и/или обстановката, този вид специалисти биха могли да спомогнат за компенсирането на трайно увредени функции у човека.

МЕТОДИ

  Методите, с които ерготерапевта си служи, за да стимулира качеството на живот и самостоятелността, са много широкоспектърни.

ПРИМЕРИ

 • - психообразование, насочено към пациента и/или неговия контекст (семейство, приятели, колеги и др.)
 • - даване на съвет за най-адекватното помощно средство според нуждите на човека
 • - детайлно анализиране на дадена дейност, с цел да се открие по-ефективен начин, по който тя да бъде успешно реализирана
 • - адаптиране на домашната обстановка според нуждите на клиента
 • - терапевтични сесии, с цел постигане на желаните резултати
Ерготерапия

За Деца

Всяко дете е уникално със своите възможности и затруднения. Целта е компенсиране на затрудненията и стимулиране на възможностите и талантите на детето.

Сферата на работа на ерготерапевта е широка. Тя също зависи от конкретната целева група.

Примери за целеви групи при деца с различни нарушения в развитието: Разстройства от аутистичния спектър, Детската Церебрална Парализа, Синдром на Даун, Хиперактивен синдром с дефицит на вниманието, психомоторни нарушения (напр. диспраксия), интелектуални затруднения и др.

По-долу ще намерите примери какво може да съдържа терапевтичната сесия за дете.

Психомоторика

 • - груби двигателни умения- баланс и контрол на тялото
 • - фини двигателни умения- координация око-ръка, билатерална координация, придобиване на технически умения (напр. рязане, поставяне, нанизване и др.)
 • - трудности при латерализацията- пресичане на средната линия
 • - графомоторика- писане
 • - сензорна интеграция- обработка на стимули

Предучилищни умения

 • - писане
 • - смятане

Когнитивни умения

 • - трениране на внимание и памет
 • - стимулиране на начина на мислене за решаване на проблеми в ежедневието

Самостоятелност

 • - връзване на връзки на обувки
 • - обличане и събличане
 • - боравене с копчета и ципове
 • - хранене с прибори
 • - функционално използване на материалите
Ерготерапия за

възрастни

Примери за целеви групи при възрастни хора в рехабилитационен стадий: параплегия/тетраплегия, хора, прекарали инсулт и др.

Примери за целеви групи при възрастни хора с психично неразположение: личностни разстройства, ПТСР, тревожно-депресивно разстройство, биполярно разстройство и др.

В следствие на една (или друга), от гореизброените патологии, клиентът често споделя спад в качеството на живот.

Ерготерапията може да помогне в такъв случай на вас, вашия родител, близки, да придобие повече контрол над ежедневието си.

По-долу ще намерите пример какво може да съдържа терапевтичната сесия за възрастен човек в рехабилитационен стадий.

Ако човекът е в инвалидна количка (временно или перманентно), и има физически капацитет да осъществява преместването си, от количката към леглото, тоалетната, ваната, колата, земята и обратно, ерготерапевтът може да покаже специфични техники за осъществяването на тези действия. Ако човек не може да извърши същите тези действия, без чужда помощ, специалистът ще обясни и демонстрира на личните асистенти специфичните техники за осъществяването им. Ерготерапевтът ще обясни къде и как да поставите ръцете и краката си, за да се преместите лесно и безопасно. Терапевтът ще премине с вас през всеки етап от движението многократно, докато успеете сами да извършите действието уверено и безопасно, без чужда помощ.

По-долу ще намерите пример какво може да съдържа терапевтичната сесия за възрастен човек с психично неразположение.

Арт терапия е метод на лечение, който използва творчески методи.

Работи се с различни материали: боя, тебешир, дърво, текстил, глина, камък, въз основа на работните задачи, които ерготерапевта възлага на клиента. Задачите никога не биват случайни. Зад тях винаги има конкретна цел, спрямо нуждите на клиента.

Визуалното изкуство е средство да се доближите по-близо до вътрешните си усещания, които след това да покажете и поясните, на базата на вашето креативно произведение. По този начин може да осъзнаете по-добре собствените си мисли, чувства и поведение. Прилагайки преживяванията от арт терапията в ежедневието си, вие работите върху облекчаването или премахването на проблемите си.

Ерготерапия за

възрастни 65+

Примери за целеви групи при възрастни хора(65+): общ спад в физическите и когнитивните възможности, в следствие на възрастта, хора, прекарали инсулт, хора с деменция и др.

Едно, от по-малко приятните последствия на остаряването, е намаляващата способност да се извършват дейности, които някога са били невероятно лесни. Когато тази способност постепенно намалява, човек е склонен да започне да изпитва по-често чувство на фрустрация. Ерготерапията може да помогне в такъв случай на вас, вашия родител, на близки, да придобие повече контрол над ежедневието си.

По-долу ще намерите пример какво може да съдържа терапевтичната сесия за възрастен човек (65+).

Деменцията е заболяване, което засяга, както хората, диагностицирани с деменция, така и хората, които ги обгрижват. Болестта засяга паметта и често осъзнаването на времето и ориентацията. Мисленето се забавя и хората могат по-малко да преценят ситуациите. Те губят постепенно своята независимост и участват по-рядко в социални дейности. Всичко това повлиява на качеството им на живот. Партньорът, децата и обкръжаващите близки започват да се чувстват все по-безпомощни със ситуацията, като паралелно с това, стават все по-нужни на човека с деменция. Ерготерапевтът може да се фокусира върху тази ситуация и да предложи подкрепа на хората, живеещи у дома с деменция, и лицата, които се грижат за тях.

за мен

Казвам се Вероника и съм ерготерапевт. Бакалавърската си степен по ‘Ерготерапия’ придобих в Антверпен, Белгия.
Дипломирах се през 2021 год. с опит в четирите направления на ерготерапията,
благодарение на учебните практики, организирани от учебното заведение:

 • Деца с нарушения в развитието
 • Физическа рехабилитация
 • Психично здраве
 • Възрастни хора

Паралелно с обучението си по ерготерапия, успях да придобия и квалификация по Монтесори метод
за деца от 0 до 6 г., от 6 до 12 г. и за деца със СОП.

За мен ерготерапията е най-красивата човешка професия,
защото тя допринася за оптимално качество на живот.

Контакт

В случай че проявявате интерес към някоя от терапиите, можете да се свържете с мен като попълните формуляра по-долу в страницата.